# مدبربت_و_سازمان

۴- جوخه عبور از بحران (بخش اول)

موضوع:‌مدیریت و سازمان خیلی وقته که دارم به طبقه بندی نیروی انسانی در سازمانهای تجاری و منطق مناسبی برای تجهیز سازمان از وجه نیروی انسانی برای عبور از بحران در سازمان فکر می کنم. شروع ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید